Home
Over leven op aarde
Therapievormen
Gezondheidstips
Interessante links
Contact
Sitemap

 

 

 

Hartelijk welkom bij Vita-in-Terra. 

  

Vita-in-Terra betekent  LEVEN OP AARDE.

 

Ik ben Gerard Stoop en wil proberen mijn zienswijze van "leven op aarde" te delen met mensen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

Ik wil met deze website mijn ideeën belichten over van alles wat leeft op onze mooie aarde.

Het zal nooit een afgerond verhaal kunnen worden omdat ook mijn zienswijze beïnvloed worden van veranderende inzichten over wat leven nu eigenlijk is. 

 

Leven op aarde gaat niet alleen over mensen maar ook over dieren en planten in al hun wonderbaarlijke verschijningsvormen. Bepaalde levensvormen zijn zo bizar dat je je af moet vragen of dat wel een levend iets is. Op de pagina "Over leven op aarde" zal ik er meer over vertellen.

Op de genoemde pagina zal ook de verbondenheid en invloeden tussen mensen onderling ter sprake komen wat overigens ook bij dieren en zelfs planten aanwezig is.

Informatie-uitwisseling bij mensen is niet alleen praten en luisteren al of niet d.m.v. de telefoon of m.b.v. je mobieltje maar reikt veel verder. Denk maar aan intuïtie en het toenemende aantal mensen die hun gedachten kunnen overbrengen naar andere mensen die daarop kunnen "afstemmen".

Het wordt nog veel interessanter als ik wat ga vertellen over het op afstand "scannen" van iemands gezondheidstoestand d.m.v. speciale apparatuur. Hier komt de quantum-fysica om de hoek kijken.

De kennis hierover die ook toegepast wordt bij Quantum Touch behandelingen is zeer intrigerend.

 

Bijna ieder mens wil tot hoge leeftijd gezond door het leven gaan. Iedereen heeft wel een mening wat gezondheid betekent. Dit zal ook wel de reden zijn dat filosofen ook niet op één lijn zitten bij de vraag "wat is gezondheid". In ieder geval is het niet alleen de afwezigheid van ziekte want dan zou je ook precies moeten weten wat ziekte is.

Een gezond mens is in balans op welk gebied dan ook!  Alleen een onbelans kan ziekte veroorzaken. Wanneer de onbalans aanhoudt kan het van kwaad tot erger komen. Het lichaam is dan niet meer in staat om een onbalans te corrigeren en we worden ziek. Dit geldt voor alles wat leeft dus ook dieren en planten.

De zieke mens probeert een therapie te vinden die de onbalans weer corrigeert.

Op de pagina "Therapievormen"  wil ik ingaan op verschillende therapieën die onbalansen weer in balans kunnen brengen.     

 


info@vitainterra.nl